Συμβολή εις την τάξιν της ορθοδόξου λατρείας

Επιθεώρησις εκκλησιαστικού τυπικού
7,00 €
Συγγραφέας: Συλλογικό έργο
Ημ. Έκδοσης: 2008
Διαστάσεις: 17.5 x 25
Σελίδες: 96
Δέσιμο: Άδετο
ISBN: 1109-883-Χ

Περιγραφη

συμβολὴ
εἰς τὴν τάξιν τῆς ὀρθοδόξου λατρείας

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ

e-mail: [email protected]

Ἡ τριμηνιαία ἐπιθεώρησις τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τυπικοῦ «ΣΥΜΒΟΛΗ εἰς τὴν τάξιν τῆς ὀρθοδόξου λατρείας» ἐκδίδεται ἀπὸ τὸ ἔτος 2003 καὶ ἐξετάζει κυρίως θέματα τυπικοῦ, συναφῆ λειτουργικὰ καὶ λατρευτικὰ ζητήματα, ἐνῷ δημοσιεύονται καὶ γενικώτερα ἄρθρα πνευματικοῦ περιεχομένου, βιβλιοπαρουσιάσεις καὶ ἄλλα. Ἡ Συμβολὴ ἀπευθύνεται εἰδικῶς στοὺς κληρικούς, μοναχούς, ψάλτες, τυπικαρίους, ἱεροσπουδαστές, ἐρευνητὲς τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τυπικοῦ καὶ τῆς ὀρθοδόξου λειτουργικῆς παραδόσεως, καὶ γενικῶς σὲ κάθε φιλακόλουθο πιστό.

Ὕλη κατὰ θεματικὲς ἑνότητες
– Ἄρθρα καὶ μελέται περὶ γενικῶν θεμάτων τοῦ τυπικοῦ
– Εἰδικαὶ περιπτώσεις τυπικοῦ
– Ἀνέκδοτοι ἢ σπάνιαι ᾀσματικαὶ ἀκολουθίαι
– Συμπληρώσεις εἰς τὸ ἐτήσιον τυπικόν
– Ἀναπληρώσεις τῶν ἀκολουθιῶν τῶν μηναίων
– Τυπικὰ ἀκολουθιῶν τοπικῶν ἑορτῶν
– Ἀπορούμενα τοῦ τυπικοῦ (ἐρωταποκρίσεις)
– Ἄρθρα γενικοῦ λειτουργιολογικοῦ ἐνδιαφέροντος
– Συνεντεύξεις – Τυπικοὶ διάλογοι
– Ἁγία Γραφή
– Θεολογικά (δογματικά, ἀντιαιρετικά, ἀπολογητικὰ καὶ ἄλλα)
– Ἁγιολογικὸν δελτίον (ἐρωταποκρίσεις)
– Θέματα κανονικοῦ καὶ ἐκκλησιαστικοῦ δικαίου
– Διάφορα (ἐπίκαιρα σχόλια, ἐποικοδομητικὰ ἄρθρα, λογοτεχνικὰ κ.λπ.)
– Ἀλληλογραφία
– Βιβλιοπαρουσιάσεις – βιβλιοκρισίαι

'Εχουν κυκλοφορήσει 24 τεύχη.