Τα αίτια της απιστίας

1,50 €
Ημ. Έκδοσης: 1998
Διαστάσεις: 12.5 x 17.5
Σελίδες: 64
Δέσιμο: Άδετο

Περιγραφη

Αι περί Θεού, ψυχής, αθανασίας ψυχής, μελλούσης ζωής κλπ. διδασκαλίαι του Χριστιανισμού, ως και Αυτός Ούτος ο ιδρυτής της θρησκείας μας, υπήρξαν πάντοτε "σημείον αντιλεγόμενον" (Λουκ. Β' 34). Παρά το πλήθος, των πιστών, υπάρχουν εις πάσαν εποχήν και αρνηταί της αληθούς πίστεως, και πολέμιοι του Χριστιανισμού. Η απιστία ασφαλώς έχει τα αίτιά της, μερικά των οποίων είναι τα εξής:
1) Η ημιμάθεια των θρησκευτικών αληθειών
2) Σκανδαλώδης βίος
3) Ο περισπασμός εις βιοτικάς ανάγκας
4) Δεν υπάρχουν αρκεταί αποδείξεις