Ροδιακόν Λειμωνάριον

Ήτοι βίβλος περιέχουσα τας ιεράς ακολουθίας των εν Ρόδω αγίων ως και των ιερών Συνάξεων των εν τη νήσω εξαιρέτως τιμωμένων εικόνων της Θεομήτορος.
25,00 €
Ημ. Έκδοσης: 2011
Διαστάσεις: 21 x 29
Σελίδες: 320
Δέσιμο: Δεμένο
ISBN: 978-960-98606-7-3

Περιγραφη

Ροδιακόν Λειμωνάριον. Ήτοι βίβλος περιέχουσα τας ιεράς ακολουθίας των εν Ρόδω αγίων ως και των ιερών Συνάξεων των εν τη νήσω εξαιρέτως τιμωμένων εικόνων της Θεομήτορος.

Ο τόμος περίεχει τις κάτωθι ακολουθίες, παρακλήσεις και χαιρετισμούς.

1. 8 Σεπτεμβρίου
Το Γενέσιον της Θεοτόκου και η Σύναξις της θαυματουγού αυτής εικόνος της επονομαζομένης Σκιαδενής.

Παρακλητικός κανών εις την Παναγίαν Σκιαδενήν.

2. 24 Σεπτεμβρίου

Η Σύναξις της θαυματουγού εικόνος της Υπεραγίας Θεοτόκου της επονομαζομένης Φιλερήμου.

Παρακλητικός κανών εις την Παναγίαν Φιλέρημον.

3. 29 Σεπτεμβρίου

Μνήμη του αγίου ενδόξου οσιομάρτυρος Μαλαχίου του Λινδίου, του εν Ιεροσολύμοις μαρτυρήσαντος.

Παρακλητικός κανών του αγίου ενδόξου οσιομάρτυρος Μαλαχίου του Λινδίου.

Χαιρετισμοί του αγίου ενδόξου οσιομάρτυρος Μαλαχίου του Λινδίου.

4. 14 Νοεμβρίου

Μνήμη του αγίου ενδόξου νεομάρτυρος Κωνσταντίνου του Υδραίου, του εν Ρόδω αθλήσαντος.

Παρακλητικός κανών του αγίου ενδόξου νεομάρτυρος Κωνσταντίνου του Υδραίου, του εν Ρόδω αθλήσαντος.

Χαιρετισμοί του αγίου ενδόξου νεομάρτυρος Κωνσταντίνου του Υδραίου, του εν Ρόδω αθλήσαντος.

Κανόνες οκτώηχοι του αγίου ενδόξου νεομάρτυρος Κωνσταντίνου του Υδραίου, του εν Ρόδω αθλήσαντος.

5. 21 Ιανουαρίου

Η Σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου της επονομαζομένης Παραμυθίας.

Παρακλητικός κανών εις την Παναγίαν Παραμυθίαν.

6. 23 Ιανουαρίου

Μνήμη των αγίων μαρτύρων Κλήμεντος επισκόπου Αγκύρας και Αγαθαγγέλου.

7. 12 Φεβρουαρίου

Μνήμη του οσίου και θεοφόρου πατρός Μελετίου του εν Υψενή.

Παρακλητικός κανών του οσίου και θεοφόρου πατρός Μελετίου του εν Υψενή.

Χαιρετισμοί του του οσίου και θεοφόρου πατρός Μελετίου του εν Υψενή.

8. Κυριακή Γ΄ Νηστειών

Ανάμνησις της ελεύσεως και ευρέσεως της εικόνος της Υπεραγίας Θεοτόκου της επονομαζομένης Τσαμπίκας.

9. Κυριακή Δ΄ Νηστειών

Σύναξις πάντων των εν Ρόδω αγίων.

10. Τρίτη της Διακαινησίμου

Η Σύναξις της εικόνος της Υπεραγίας Θεοτόκου της επονομαζομένης Τσαμπίκας.

Παρακλητικός κανών εις την Παναγίαν Τσαμπίκαν.

11. Τετάρτη της Διακαινησίμου

Η Σύναξις της εικόνος της Υπεραγίας Θεοτόκου της επονομαζομένης Υψενής.

Παρακλητικός κανών εις την Παναγίαν Υψενήν.

12. Παρασκευή της Διακαινησίμου

Σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου της Ζωοδόχου Πηγής και της θαυματουργού εικόνος αυτής της επονομαζομένης Φανερωμένης.

Παρακλητικός κανών εις την Παναγίαν Φανερωμένην.

13. 21 Ιουνίου

Μνήμη του αγίου ενδόξου νεομάρτυρος Νικήτα του Νισυρίου.

Παρακλητικός κανών του αγίου ενδόξου νεομάρτυρος Νικήτα του Νισυρίου.

14. 27 Ιουνίου

Μνήμη του αγίου ενδόξου ιερομάρτυρος Κυρίλλου του Λουκάρεως.

Παρακλητικός κανών του αγίου ενδόξου ιερομάρτυρος Κυρίλλου του Λουκάρεως.

Χαιρετισμοί του αγίου ενδόξου ιερομάρτυρος Κυρίλλου του Λουκάρεως.

15. 2 Ιουλίου

Η Σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου της επονομαζομένης Παντανάσσης.

Παρακλητικός κανών εις την Παναγίαν Παντάνασσαν.

16. 30 Ιουλίου

Μνήμη του αγίου ενδόξου και πανευφήμου αποστόλου Σίλα.

Παρακλητικός κανών του αγίου ενδόξου και πανευφήμου αποστόλου Σίλα.

17. 9 Αυγούστου

Μνήμη του αγίου ενδόξου ιερομάρτυρος Ευθυμίου μητροπολίτου Ρόδου

18. 23 Αυγούστου

Η Σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου της επονομαζομένης Καθολικής.

Παρακλητικός κανών εις την Παναγίαν Καθολικήν.

19. 26 Αυγούστου

Προεόρτια της μνήμης του αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Φανουρίου του νεοφανούς και μνήμη των αγίων μαρτύρων Αδριανού και Ναταλίας.

20. 27 Αυγούστου

Μνήμη του αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Φανουρίου του νεοφανούς.

21. 28 Αυγούστου

Μεθέορτα της μνήμης του αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Φανουρίου του νεοφανούς και μνήμη του οσίου πατρός ημών Μωσέως του Αιθίοπος.

Παρακλητικός κανών του αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Φανουρίου του νεοφανούς.

Χαιρετισμοί του αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Φανουρίου του νεοφανούς.

Κανόνες οκτώηχοι του αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Φανουρίου του νεοφανούς.