Βίος και Ακολουθία του οσίου Ιωσήφ
του ηγιασμένου

του επονομαζομένου Σαμάκου του Κρητός
7,00 €
Ημ. Έκδοσης: 2010
Διαστάσεις: 17.5 x 25
Σελίδες: 72
Δέσιμο: Άδετο
ISBN: 978-960-931692-7

Περιγραφη

Μεταξύ των πολλών εκκλησιαστικών κειμηλίων, τα οποία μετεκόμισαν εις Ζάκυνθον οι πρόσφυγες Κρήτες το έτος 1669, το και πολυτιμότερον, ήτο το λείψανον του Οσίου Ιωσήφ του Σαμάκου. Εγεννήθη εις το χωρίον των Κεράμων της Σητείας της Κρήτης περί το 1440. Προσελήφθη εις την υπηρεσίαν της εν Δερματά του Χάνδακος μονής του Ευαγγελιστού Ιωάννου, όπου εξεδήμησεν εις Κύριον την 22αν Ιανουαρίου 1511.Το λείψανον του Οσίου μετεκόμισεν εις Ζάκυνθον, την 29ην Αυγούστου 1669, ο Κρης ιερεύς Αντώνιος Αρμάκης και κατέθεσεν εις την μονήν καλογραιών του Αγίου Ιωάννου Μαντινειού, εις θέσιν Ξεροβούνια του χωρίου Γαϊτάνιον. Το έτος 1915 το λείψανον κατετέθη εις τον εν Γαϊτανίω Ναόν του Παντοκράτορος, εκτιθέμενον εις προσκύνημα την 29η Αυγούστου, οπότε και λιτανεύεται ανά το χωρίον.