Θεοτοκάριον 3

12,00 €
Διαστάσεις:
14x12.5
CD:
1
 1. «Θεοτόκε Παρθένε», σύντομο, ήχος πλ. του α'.
  2 min 51 sec
 2. Τροπάρια από τις Α' και ΣΤ' Ωδάς των Εισοδίων της Θεοτόκου, ήχος δ' και α'.
  7 min 27 sec
 3. «Μετά το τεχθήναι σε», Πέτρου Φιλανθίδου, ήχος πλ. του δ'.
  7 min 19 sec
 4. «Το μήλον το εύοσμον», Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, ήχος γ'.
  4 min 44 sec
 5. Στιχηρά προσόμοια εσπερινού ΙΕ' Αυγούστου, ήχος α'.
  7 min 14 sec
 6. «Ποτήριον σωτηρίου», κοινωνικόν Αντωνίου ιερέως, ήχος δ' (άγια)
  7 min 41 sec
 7. «Άξιον εστί», Γεωργίου Σαρανταεκκλησιώτου, ήχος πλ. του β'.
  3 min 15 sec
 8. Α' και Θ' Ωδαί Κανόνος Θεοτόκου, ήχος βαρύς.
  4 min 28 sec
 9. Κράτημα από το «Δόξα» του πολυελέου «Λόγον Αγαθόν» Γεωργίου του Κρητός, ήχος βαρύς.
  10 min 9 sec
 10. «Τύπον της αγνής λοχείας σου», καλοφωνικός ειρμός Μπαλασίου ιερέως, ήχος α'.
  5 min 29 sec
 11. «Παναγία Θεοτόκε», «Την πάσαν ελπίδα μου», ήχος β'.
  3 min 16 sec