Μεγάλη Εβδομάδα Γεωργίου Ραιδεστηνού

12,00 €
Διαστάσεις:
14x12.5
CD:
1
 1. «Εκ νυκτός...», «Αλληλούια», «Ιδού ο Νυμφίος...»
  3 min 17 sec
 2. Κανών της Μ. Δευτέρας
  6 min 38 sec
 3. «Νυν αι Δυνάμεις...»
  5 min 49 sec
 4. «Τον Νυμφίον, αδελφοί, αγαπήσωμεν...»
  2 min 17 sec
 5. «Τον νυμφώνα σου βλέπω...»
  1 min 34 sec
 6. «Ο της ψυχής ραθυμία νυστάξας...»
  2 min 38 sec
 7. «Η αμαρτωλός έδραμε...»
  2 min 9 sec
 8. «Κύριε, η εν πολλαίς αμαρτίαις...»
  9 min 22 sec
 9. Αντίφωνον Θ' - Κάθισμα
  3 min 21 sec
 10. Μακαρισμοί
  3 min 55 sec
 11. «Εξέδυσάν με...» Ψάλλει ο Λεωνίδας Σκιαδάς.
  3 min 1 sec
 12. Εγκώμια: Α' Στάσις
  2 min 55 sec
 13. Εγκώμια: Β' Στάσις
  2 min 37 sec
 14. Εγκώμια: Γ' Στάσις
  2 min 58 sec
 15. Δοξολογία (Εκλογή Στίχων)
  7 min 15 sec
 16. «Ανάστα, ο Θεός...»
  2 min 18 sec