Η θεία Λειτουργία με ιερέα και διάκονο

16,00 €
Διαστάσεις:
14x12.5
CD:
2
 1. Δοξολογία, ευχή Προθέσεως
  0 sec
 2. Ευλογημένη η Βασιλεία
  0 sec
 3. Ταις πρεσβείαις
  0 sec
 4. Σώσον ημάς Υιέ Θεού
  0 sec
 5. Του λίθου σφραγισθέντος
  0 sec
 6. Μικρά είσοδος
  0 sec
 7. Άγιος ο Θεός, Π. Εφεσίου
  0 sec
 8. Δύναμις, Π. Εφεσίου
  0 sec
 9. Προκείμενον Αποστόλου
  0 sec
 10. Απόστολος, Εφεσ. Ε' 8-19
  0 sec
 11. Αλληλουάριο, Μαν. Χρυσάφου
  0 sec
 12. Ευαγγέλιο, Κυρ. Θ' Λουκά
  0 sec
 13. Δόξα σοι, Θ. Φωκαέως
  0 sec
 14. Β' ευχή πιστών
  0 sec
 15. Ευχή χερουβικού ύμνου
  0 sec
 16. Χερουβικόν, Ιω. Κλαδά
  0 sec
 17. Μεγάλη είσοδος
  0 sec
 18. Ταις αγγελικαίς, Ιω. Κλάδα
  0 sec
 1. Πληρωτικά
  0 sec
 2. Λειτουργικά, Ιω. Αρβανίτη
  0 sec
 3. Άγιος... Κύριος Σαβαώθ
  0 sec
 4. Άξιον εστίν, Ιω. Αρβανίτη
  0 sec
 5. Εν πρώτοις μνήσθητι
  0 sec
 6. Πάντων των αγίων
  0 sec
 7. Και καταξίωσον, Πάτερ ημών
  0 sec
 8. Πρόσχες, Τα άγια τοις αγίοις
  0 sec
 9. Αινείτε τον Κύριον, Ιω. Κλαδά
  0 sec
 10. Είδομεν το φως, πληρωθήτω
  0 sec
 11. Οπισθάμβωνος, Είη το όνομα
  0 sec
 12. Ευλογία Κυρίου, απόλυσις
  0 sec
 13. Ευλογήσω τον Κύριον
  0 sec