Οδηγός Ορθοδοξίας, με κείμενα του αγ. Νικοδήμου του Αγιορείτου

15,00 €
Συγγραφέας: Π. Μ. Σωτήρχος
Ημ. Έκδοσης: 2000
Διαστάσεις: 14.5 x 21.5
Σελίδες: 408
Δέσιμο: Άδετο

Περιγραφη

Ο Μεγαλύτερος Νηπτικός Πατήρ του Νέου Ελληνισμού είναι ασφαλώς ο Αγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης (1749-1809), ο οποίος συνόψισε στα υπερεκατόν συγγράμματά του όλην την προγενέστερη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας, γι' αυτό δικαίως μπορεί να χαρακτηρισθεί «Οδηγός Ορθοδοξίας». Εδίδαξε και κατέγραψε την ακρίβειαν της Ορθοδόξου Πίστεως και αποτελεί έκτοτε στο στήριγμα και το εδραίωμα της Πνευματικής Παραδόσεως του Γένους μας. Όσοι θέλουν να έχουν μια πρώτη και πλήρη ενημέρωσιν για το έργον και την ζωήν του λαμπροφόρου Αγίου ας διαβάσουν το βιβλίον του γνωστού φιλοχρίστου συγγραφέως και λογοτέχνου Π. Σωτήρχου, ο οποίος συνέθεσε τον «Οδηγόν Ορθοδοξίας», που κρατάτε στα χέρια σας, με πρώτην και κυρίων ύλην τα ίδια τα κείμενα του Αγίου. Τα δώδεκα κεφάλαια του βιβλίου αυτού χειραγωγούν τον αναγνώστην με τον πιο αυθεντικόν και σταθερόν τρόπον στην αλήθειαν του Ορθοδόξου Πίστεως, που είναι η αγκαλιά του Χριστού και η μόνη οδός σωτηρίας για όλους μας.