Το Κοράνιο και η ελευθερία του Ευαγγελίου

2,00 €
Ημ. Έκδοσης: 2002
Διαστάσεις: 14.5 x 21.5
Σελίδες: 96
Δέσιμο: Άδετο

Περιγραφη

Κοράνιο: «Όταν συναντάτε τους απίστους φονεύετε και κα­τασφάζετε, συγκρατούντες στερεά τα δεσμά τού αιχμα­λώτου» (Κεφ. 47, 4).

Ευαγγέλιο: «Όστις θέλει οπίσω μου ακολουθείν απαρνησάτω εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτού και ακολουθείτω μοι» (Μάρκ. 8, 34). 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ίσως να κατηγορηθώ ότι ασχολούμαι με τα παραμύθια τον Κορανίου. Αλλά απαντώ. Ο πεπτωκώς κόσμος στηρί­χθηκε στον μύθο  ψεύδος του διαβόλου και αφού το επίστευσε έπεσε…Έτσι και η παρούσα «κόλαση» της ανθρω­πότητας στηρίζεται στους διαφόρους μυθοπλάστες της ιστορίας και της ζωής που εξαπατά τους αφελείς σε όλα τα ζητήματα  προβλήματα με την έμπνευση τού διαβόλου. Ο αγώνας τού Ορθοδόξου χριστιανισμού είναι να απομυθο­ποιήσει και αποκαλύψει τις καλοστημένες απάτες τού δια­βόλου, που είναι οι διάφορες ψευδο-θρησκείες και ψευδο-φιλοσοφίες δημιουργήματα των ανθρώπων με την επήρεια τού πονηρού. Ο Απ. Παύλος είναι κατηγορηματικός επ’ αυτού: «Και από μεν την αλήθεια θα αποστρέ-ψουν την ακοή τους, θα εκτραπούν και θα παρεκτραπούν προς τους μύ­θους» (Β ‘ Τιμόθ. 4, 4).

Η κάθε αίρεση τού χριστιανισμού είναι εκτροπή και απομάκρυνση από την Αλήθεια που είναι ο Χριστός, προς το ψεύδος και την ακαταστασία. Αυτήν την πάλη έκανε και ο Ορθόδοξος χριστιανισμός της Αποστολικής και μετα-αποστολικής περιόδου με τις γνωστικές  μαγικές αιρέσεις και τις διάφορες μυθοπλασίες τους, την «ψευδώνυμο γνώ­ση», όπως τη χαρακτηρίζει ο Απ. Παύλος (Α' Τιμοθ. 6, 20)….