Ειρμολόγιον Ιωάννου πρωτοψάλτου, συμπεπληρωμένον τόμ. Β'

31,80 €
Ημ. Έκδοσης: 2018
Διαστάσεις: 17.5 x 25
Σελίδες: 424
Δέσιμο: Δεμένο
ISBN: 960-92022-0-9

Περιγραφη

Ειρμολόγιον Ιωάννου πρωτοψάλτου, συμπεπληρωμένον, τόμ. Β', υπό Κωνσταντίνου Ι. Μάρκου, μουσικολόγου-πρωτοψάλτου.

Από τα προλεγόμενα του βιβλίου:

Ο παρών δεύτερος τόμος του Μουσικού Ειρμολογίου, κατηρτίσθη επί τη βάσει του Ειρμολογίου  Ιωάννου του πρωτοψάλτου του Νεοχωρίτου, και συνεπληρώθη με την ελλείπουσαν εκ των μέχρι τούδε εκδόσεών του ύλην. Αυτή η προστεθείσα ύλη ελήφθη εκ των παλαιών Ειρμολογίων της χειρογράφου μουσικής μας παραδόσεως και δη εκ του Ειρμολογίου Μπαλασίου του ιερέως (17ος αι.).

Εν παραρτήματι περιελήφθησαν επί πλέον οι Υπακοές καθώς και τα Αναστάσιμα κοντάκια των Κυριακών....