Ειρμολόγιο Καταβασιών

Μέλος σύντομο και αργό ειρμολογικό
32,00 €
Ημ. Έκδοσης: 2023
Διαστάσεις: 17.5 x 25
Σελίδες: 566
Δέσιμο: Δεμένο
ISMN: 979-0-9016044-8-3

Περιγραφη

Ειρμολόγιο Καταβασιών. Μέλος σύντομο και αργό ειρμολογικό. Γραμμένο, με βάση το Ειρμολόγιο Πέτρου Λαμπαδαρίου, έκδοση 1839, από τον Γεώργιο Επ. Χατζηχρόνογλου, Άρχοντα Υμνωδό της Μ.τ.Χ.Ε.

Περιέχεται μεταγραφή των Καταβασιών από την αρχαία ελληνική στη νεοελληνική-δημοτική γλώσσα. Τη μεταγραφή έκαναν οι: Γεώργιος Σπανός, ομότιμος καθηγητής της Φιλοσοφικής του Ε.Κ.Π.Α. και Θωμάς Ζήσης, φιλόλογος.

"...Οἱ τρεῖς στόχοι οἱ ὁποῖοι ἐξ ἀρχῆς ἐτέθησαν, πραγματοποιήθησαν αἰσίως: α) Ἡ καθαρή, εὐκρινής γραφή τῆς σημειολογίας, μέ τονισμό τοῦ μετρικοῦ ρυθμοῦ, μέ σημεῖα στίξης καί καταγραφή τῶν ἴσων. β) Ἡ πλήρης καταγραφή τῆς τυχούσης Θ΄ ᾠδῆς τῶν Καταβασιῶν μετά τῶν σχετικῶν τροπαρίων καί τῶν προηγηθέντων στίχων κάτι πού διευκολύνει τόν ἰεροψάλτη στήν τέλεση τοῦ διακονήματός του καί·γ) ἡ μεταγραφή τῆς ὑμνολογίας τῶν Καταβασιῶν ἀπό τήν ἀρχαία στή σύγχρονη νεοελληνική-δημοτική γλώσσα. Αὐτή ἰδιαίτερα ἡ καινοτόμος προσπάθεια ἔρχεται να συμπληρώσει τή γνώση τοῦ ἱεροψάλτη καί νά τόν καταστήσει κοινωνό τῶν ὑψηλῶν νοημάτων τῆς ὑμνολογίας, κάτι τό ὁποῖο ἀποτελεῖ ἰσχυρό ἐφόδιο γιά τή σωστή ἑρμηνεία τοῦ ὕμνου καί τήν ἀντίστοιχη αἰσθητοποίηση τοῦ λόγου..."

                                                                                                                                                                                              (Από τον Πρόλογο του βιβλίου)