Θεοτοκάριον 2

12,00 €
Διαστάσεις:
14x12.5
CD:
1
 1. Δόξα από τον πολυέλεον «Λόγον αγαθόν...», Θ. Φωκαέως, ήχος πλ. του δ'.
  7 min 9 sec
 2. Καταβασίες της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, ήχος α'.
  8 min 33 sec
 3. Μικρός παρακλητικός κανών, ήχος πλ. του δ'.
  5 min 21 sec
 4. Καθίσματα είς τον όρθρον της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, ήχος δ' και α'.
  3 min 29 sec
 5. «Την ωραιότητα της παρθενίας σου...», ήχος γ'.
  2 min 56 sec
 6. «Τις μη μακαρίσει σε...», Δογματικό Θεοτοκίον, μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, ήχος πλ. του β'.
  9 min 49 sec
 7. Πολυέλεος «Λόγον αγαθόν...», ιερέως Γεωργίου του Ρυσίου, ήχος δ' (άγια).
  8 min 53 sec
 8. «Την Τιμιωτέραν...», Πέτρου Μπερεκέτου, ήχος α'.
  5 min 56 sec
 9. Προσόμοια Θεοτοκία, ήχος β'.
  3 min 1 sec