Θεοτοκάριον 1

12,00 €
Διαστάσεις:
14x12.5
CD:
1
 1. Τη υπερμάχω, ήχος πλ. του δ'.
  1 min 38 sec
 2. Κανών Ακαθίστου Ύμνου, ήχος δ' (λέγετος),
  6 min 56 sec
 3. Πολυέλεος «Λόγον αγαθόν...» ήχος α',
  8 min 7 sec
 4. Ευλογημένη Συ εν γυναιξί, ήχος δ',
  4 min 36 sec
 5. Μη της φθοράς, ήχος βαρύς διατονικός,
  2 min 36 sec
 6. Άξιον εστί, ήχος πλ. του α'.
  2 min 18 sec
 7. Δοξαστικόν εσπερινού Η' Σεπτεμβρίου, ήχος πλ. β'.
  8 min 13 sec
 8. Μέγας παρακλητικός κανών, ήχος πλ. του δ'.
  6 min 2 sec
 9. Δοξαστικόν αίνων ΚΑ' Νοεμβρίου, ήχος β'.
  3 min 22 sec
 10. Κανών Η' Σεπτεμβρίου, ήχος β' και πλ. του δ' - Καταβασία «Μυστικός ει Θεοτόκε...», ήχος πλ. του δ'.
  7 min 53 sec