Σώμα Χριστού μεταλάβετε...

30,00 €
ISMN:
978-618-80752-0-7
Διαστάσεις:
14x12.5
CD:
3

Σώμα Χριστού μεταλάβετε... Μια πρόσκληση-πρόκληση για γεύση πηγής αθανάτου. Ψάλλει ο Βυζαντινός χορός "Οι Καλοφωνάρηδες" με διδασκαλία-διεύθυνση του Γιώργου Ρεμούνδου, Βυζαντινούς εκκλησιαστικούς ύμνους του Πάσχα και του Πεντηκοσταρίου. 

 1. «Δεύτε λάβετε φως», Δανιήλ Πρωτοψάλτου με εξήγηση Σίμωνος Καρά, ήχος πλ. του α'.
  2 min 18 sec
 2. «Την ανάστασιν σου Χριστέ Σωτήρ...», ήχος πλ. του β' (τετράφωνος)
  1 min 36 sec
 3. «Χριστός Ανέστη», Πέτρου Λαμπαδαρίου, ήχος πλ. του α'.
  3 min 33 sec
 4. Καταβασίες Α', Γ' και Θ' Ωδής του Κανόνος του Πάσχα (αργές) Πέτρου Λαμπαδαρίου, ήχος α'.
  5 min 17 sec
 5. «Πάσχα ιερόν...», «Πάσχα το τερπνόν», Πέτρου Λαμπαδαρίου, ήχος πλ. του α' (τετράφωνος)
  2 min 37 sec
 6. «Αναστάσεως ημέρα», Πέτρου Φιλανθίδου, ήχος πλ. του α'.
  3 min 30 sec
 7. «Σώμα Χριστού μεταλάβετε», Δανιήλ Πρωτοψάλτου, ήχος α'.
  13 min 27 sec
 8. «Αγαπήσω σε Κύριε η ισχύς μου», ήχος βαρύς.
  3 min 24 sec
 9. Απόστιχα στιχηρά του εσπερινού της Ζωοδόχου Πηγής, Πέτρου Βυζαντίου, ήχος πλ. του α' (τετράφωνος)
  3 min 57 sec
 10. «Θείον η Πηγή και σεβάσμιον ύδωρ», «Αύτη η κλητή...», ήχος α'.
  3 min 13 sec
 11. «Ω του παραδόξου θαύματος», στιχηρόν ιδιόμελον αποστίχων Κυριακής του Θωμά, Μανουήλ Πρωτοψάλτου, ήχος δ'.
  2 min 3 sec
 12. «Σε την φαεινήν λαμπάδα», ήχος α'.
  2 min 32 sec
 13. «Επαίνει Ιερουσαλήμ τον Κύριον», Πέτρου Λαμπαδαρίου, ήχος πλ. του α'.
  11 min 28 sec
 14. «Εσφραγισμένου του μνήματος», ήχος βαρύς.
  52 sec
 15. «Αι μυροφόροι όρθριαι γενόμεναι», στιχηρόν ιδιόμελον εσπερινού Κυριακής των Μυροφόρων, Στεφάνου Λαμπαδαρίου, ήχος β'.
  2 min 15 sec
 16. «Σε τον αναβαλλόμενον το φως», Γεωργίου Ραιδεστηνού, ήχος πλ. του α'.
  6 min 54 sec
 1. «Ο τη παλάμη τη αχράντω», Μανουήλ Πρωτοψάλτου, ήχος α'.
  2 min 15 sec
 2. «Επί τη προβατική κολυμβήθρα», Πέτρου Λαμπαδαρίου, ήχος πλ. του α'.
  3 min 44 sec
 3. «Στείρα ψυχή και άγονε», Μπαλασίου ιερέως, ήχος γ'.
  2 min 55 sec
 4. «Πάρεστιν η μεσότης ημερών... Ήκουσε και ευφράνθη η Σιών...», ήχος δ'.
  1 min 39 sec
 5. «Ο Δεσπότης των όλων», Γρηγορίου Πρωτοψάλτου, ήχος πλ. του α' (τετράφωνος)
  1 min 13 sec
 6. «Ο τρώγων μου την Σάρκα», Μανουήλ Χρυσάφη, ήχος α' (τετράφωνος)
  11 min 3 sec
 7. «Μεσούσης της εορτής», ήχος πλ. του δ' (τρίφωνος)
  50 sec
 8. «Σαμάρειαν κατέλαβες», ήχος β'.
  1 min 19 sec
 9. «Όλον τον βίον ο τυφλός», Πέτρου Λαμπαδαρίου, ήχος δ'.
  1 min 58 sec
 10. «Δικαιοσύνης Ήλιε νοητέ», Πέτρου Λαμπαδαρίου, ήχος πλ. του δ'.
  2 min 51 sec
 11. «Ο Κύριος ανελήφθη εις ουρανούς», Μανουήλ Πρωτοψάλτου, ήχος πλ. του β'.
  2 min 32 sec
 12. «Ο εν καμίνω πυρός», ήχος πλ. του α' (τετράφωνος)
  1 min 54 sec
 13. «Ανέβη ο Θεός εν αλαλαγμώ», Δανιήλ Πρωτοψάλτου, ήχος δ' (άγια).
  9 min 19 sec
 14. «Ανελήφθης εν δόξη», ήχος δ' (χρωματικός).
  50 sec
 15. «Εκ γαστρός ετέχθης...», ήχος πλ. του β' (τετράφωνος)
  1 min 4 sec
 16. «Όλην συγκροτήσαντες...», αργόν, Πέτρου Βυζαντίου, ήχος πλ. του β' (τετράφωνος)
  2 min 43 sec
 17. «Των αγίων Πατέρων ο χορός», Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου, ήχος πλ. του δ'.
  8 min 22 sec
 18. «Υπερδεδοξασμένος ει...», ήχος πλ. του δ' (τρίφωνος)
  50 sec
 19. «Ο τα πάντα ποιήσας πνεύματι σω», ήχος πλ. του δ'.
  1 min 59 sec
 20. «Μακάριοι ους εξελέξω», Κοινωνικόν κεκοιμημένων, Πέτρου Λαμπαδαρίου, ήχος πλ. του α'.
  8 min 59 sec
 21. «Ο βάθει σοφίας», ήχος πλ. του δ' (τρίφωνος)
  1 min 5 sec
 1. Στιχηρά ιδιόμελα εσπερινού Κυριακής της Πεντηκοστής, Μανουήλ Πρωτοψάλτου, ήχος β'.
  2 min 8 sec
 2. «Ναυτιών τω σάλω», «Ιλασμός ημίν Χριστέ».
  4 min 44 sec
 3. «Παράδοξα σήμερον», Πέτρου Λαμπαδαρίου, «Το πνεύμα το άγιον», αργό, Σίμωνος Καρά - ήχος δ' (λέγετος).
  3 min 58 sec
 4. «Βασιλεύ ουράνιε», εκ του παλαιού στιχηραρίου, ήχος πλ. του β'.
  7 min 50 sec
 5. «Όσοι εις Χριστόν», Πέτρου Λαμπαδαρίου, «Δύναμις», μέλος αρχαίον - ήχος α'.
  4 min 30 sec
 6. «Το Πνεύμα σου το άγιον», κοινωνικόν, Πέτρου Λαμπαδαρίου, ήχος βαρύς.
  10 min 38 sec
 7. «Νυν εις σημείον τοις πάσι», «Νυν το Παράκλητον Πνεύμα»
  3 min 49 sec
 8. «Δεύτε λαοί», δοξαστικόν των αποστίχων του εσπερινού, Πέτρου Λαμπαδαρίου, ήχος πλ. του δ'.
  4 min 49 sec
 9. «Ευλογητός ει, Χριστέ ο Θεός ημών», ήχος πλ. του δ' (τρίφωνος)
  50 sec
 10. «Μαρτύρων θείος χορός», Δοξαστικόν των Στιχηρών του Εσπερινού της Κυριακής των Αγίων Πάντων, Πέτρου Λαμπαδαρίου, ήχος πλ. του β'.
  3 min 20 sec
 11. «Των σων Αγίων ανυμνών τα τάγματα», «Αρματηλάτην Φαραώ», Πέτρου Βυζαντίου, Π. Λαμπαδαρίου, ήχος πλ. του δ' (τρίφωνος)
  3 min 32 sec
 12. «Τους Αγίους ο Κύριος», στιχηρόν προσόμοιον των αίνων, Π. Βυζαντίου, ήχος δ' (λέγετος)
  2 min 10 sec
 13. «Αγαλλιάσθε δίκαιοι εν Κυρίω», κοινωνικόν, Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, ήχος πλ. του δ'.
  12 min 47 sec
 14. «Των εν όλω τω κόσμω Μαρτύρων σου», απολυτίκιον, ήχος δ' (χρωματικός)
  1 min 10 sec
 15. «Ο Άγγελος εβόα τη Κεχαριτωμένη», «Φωτίζου, φωτίζου η νέα Ιερουσαλήμ», ήχος α'.
  6 min