Πεντηκοστάριον Εμμανουήλ Φαρλέκα

12,00 €
Διαστάσεις:
14x12.5
CD:
1
 1. «Δεύτε λάβετε φως», ήχος πλ. του α'.
  1 min 45 sec
 2. «Χριστός ανέστη», ήχος πλ. του α'.
  2 min 57 sec
 3. Καταβασίες του Πάσχα, ήχος α'.
  7 min 37 sec
 4. «Πάσχα ιερόν», «Δεύτε από θέας», στιχηρά των αίνων του Πάσχα, ήχος πλ. του α'.
  2 min 40 sec
 5. «Αναστάσεως ημέρα», ήχος πλ. του α'.
  3 min 50 sec
 6. Στιχηρά ιδιόμελα του εσπερινού Κυριακής του Θωμά, ήχος β'.
  4 min 31 sec
 7. «Ητήσατο Ιωσήφ», δοξαστικόν Κυριακής Μυροφόρων, ήχος πλ. του β'.
  2 min 8 sec
 8. «Ο τη παλάμη», στιχηρόν ιδιόμελον εσπερινού Κυριακής Παραλύτου, ήχος α'.
  2 min 24 sec
 9. «Αλλότριον», καταβασία Θ' Ωδής της Μεσοπεντηκοστής, ήχος πλ. του δ'.
  2 min 14 sec
 10. «Η πηγή της ζωαρχίας», δοξαστικόν των αίνων Κυριακής Σαμαρείτιδος, ήχος πλ. του β'.
  4 min 9 sec
 11. Καταβασίες Κυριακής του Τυφλού, ήχος πλ. του α'.
  4 min 12 sec
 12. Στιχηρά ιδιόμελα του εσπερινού της Αναλήψεως, ήχος πλ. του β'.
  4 min 27 sec
 13. Στιχηρά προσόμοια των αίνων της Αναλήψεως σε αργό ειρμολογικό μέλος, ήχος α'.
  3 min 44 sec
 14. «Των σεπτών Πατέρων», μεγαλυνάριο Κυριακής Αγίων Πατέρων, ήχος β'.
  1 min 25 sec
 15. Θ' Ωδή και Καταβασίες της Κυριακής της Πεντηκοστής, ήχος πλ. του β'
  6 min 41 sec
 16. «Βασιλεύ Ουράνιε», δοξαστικόν των αίνων Πεντηκοστής, ήχος πλ. του β΄.
  3 min 18 sec
 17. «Μη της φθοράς», ήχος βαρύς (επτάφωνος). Ψάλλει ο Νικόλαος Γκρίζης.
  3 min 35 sec
 18. Προκείμενα εσπερινού της Διακαινησίμου Εβδομάδας, ήχος βαρύς.
  3 min 14 sec