Ακολουθία της αγίας Παρασκευής

12,00 €
Διαστάσεις:
14x12.5
CD:
1
 1. «Κύριε εκέκραξα»
  3 min 28 sec
 2. Στιχηρά προσόμοια
  4 min 12 sec
 3. Δοξαστικόν
  6 min 58 sec
 4. Στιχηρά προσόμοια των Αποστίχων
  4 min 52 sec
 5. Δοξαστικό των Αποστίχων
  4 min 33 sec
 6. Απολυτίκιον
  1 min 9 sec
 7. Καθίσματα
  2 min 38 sec
 8. Πολυέλεος «Δούλοι Κύριον»
  7 min 49 sec
 9. Κανών
  6 min 16 sec
 10. Εξαποστειλάριον
  1 min 22 sec
 11. Στιχηρά προσόμοια των αίνων
  4 min 24 sec
 12. Δοξαστικό των αίνων
  3 min 39 sec
 13. Δοξολογία
  7 min 53 sec
 14. Καλοφωνικός ειρμός «Κυρίως Θεοτόκον». Ψάλλει ο Λεωνίδας Σκιαδάς.
  4 min 5 sec