Φιλόθεος Γραφίδα 2

Οι 136 επιστολές των ετών 1937-1943
15,00 €
Ημ. Έκδοσης: 2018
Διαστάσεις: 17.5 x 25
Σελίδες: 448
Δέσιμο: Άδετο
ISBN: 978-9963-2410-5-1

Περιγραφη

Μετά τήν ἔκδοση τοῦ πρώτου χειρογράφου τετραδίου μέ τίς ἐπιστολές τοῦ ὁσίου γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου τοῦ Λογγοβαρδίτου, μέ τόν
τίτλο «Φιλόθεος Γραφίδα 1», κατόπιν προτροπής πολλών φιλοθέων αναγνωστών, προβαίνουμε στήν ἔκδοση τοῦ δευτέρου Τετραδίου του. Οἱ ἐπιστολές τοῦ δευτέρου Τετραδίου ἔχουν γραφεῖ μεταξύ τῶν ἐτῶν 1937 (17 Σεπτεμβρίου) – 1943 (1 Μαρτίου) καί φέρουν ἀρίθμηση 137 ἕως 312. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΟΝΕΜΕΝΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΦΙΛΟΘΕΟΣ:
«ὡς μισθὸν καὶ ἀμοιβήν, θεωρῶ τὸ νὰ δυνηθῶ νὰ προσφέρω τῷ σωτῆρικαὶ Θεῷ ἡμῶν σεσῳσμένας ψυχὰς καὶ ἐνταῦθα εὑρισκόμενος δὲν παύω
τὸ ψυχοσωτήριον ἔργον τῆς ἐξομολογήσεως καὶ ὅταν ἀργῶ ἀπὸ τὸ κήρυγμα καὶ τὴν ἐξομολόγησιν, ἀσχολοῦμαι εἰς τὸ νὰ γράφω ἐπιστολὰς
παραινετικὰς καὶ συμβουλευτικὰς εἰς τὰ πνευματικά μου τέκνα, πρὸςἀποφυγὴν δὲ τῆς ἁμαρτίας, κατόρθωσιν δὲ τῆς ἀρετῆς».