Ακολουθία Παρακλητικός Κανών Χαιρετιστήριοι
Οίκοι και Εγκώμια του οσίου και θεοφόρου πατρός ημών Γερασίμου Υμνογράφου του Μικραγιαννανίτου

8,00 €
Ημ. Έκδοσης: 2023
Διαστάσεις: 17.5 x 25
Σελίδες: 64
Δέσιμο: Άδετο

Περιγραφη

Ακολουθία Παρακλητικός Κανών Χαιρετιστήριοι Οίκοι και Εγκώμια του οσίου και θεοφόρου πατρός ημών Γερασίμου Υμνογράφου του Μικραγιαννανίτου."

"... Χαρακτηριζόταν γιά τήν εὐγένεια, πραότητα, τό μειλίχιον καί γλυκύ τοῦ χαρακτῆρος του καί τήν ἀβραμιαία φιλοξενία του τήν ὁποία καί ἐμεῖς γευτήκαμε. Ὁ λόγος του «ἅλατι ἠρτημένος» καί γλυκύς ὡς τό μέλι. Ἀσκοῦσε τή σιωπή καί ὅταν μιλοῦσε πάντα ἔτρεφε ψυχές μέ λόγους πνευματικούς καί ὠφέλιμους. Κατά τή μαρτυρία τοῦ ἡγουμένου τῆς Ἱ.Μ. Παναγίας Τατάρνης π. Δοσιθέου, «“Ὁ μόνος πού ἔχει χάρισμα νά συνθέτῃ ἀκολουθίας, εἶναι ὁ Μπούσιας”. Τίς ὁ εἰπών; Ὁ μακαριστός Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης». (Βλ. Ἀρχιμ. Χρ. Παπαδάκη, Ὅσιος Γεράσιμος ὁ Ὑμνογράφος, σελ. 190). Μέχρι τό τέλος τῆς ἐπιγείου ζωῆς του ἔχαιρε ἄκρας ὑγείας καί πνευματικῆς διαύγειας, ὑμνογραφώντας ἕως τῆς ἐκδημίας του..." 

                                                                                                                                                                          ( Από το Προλογικό σημείωμα του βιβλίου)