Άγιοι και Σοφοί περί των
μελλόντων να συμβώσι

5,00 €
Ημ. Έκδοσης: 1973
Διαστάσεις: 14.5 x 21.5
Σελίδες: 104
Δέσιμο: Άδετο

Περιγραφη

Η μεγαλύτερη και καλύτερη συλλογή Προφητειών γι' αυτά που πρόκειται να συμβούν.

Περιεχόμενα:

 • Πρόλογος (σελ.3)
 • Γεγονότα προβλεφθέντα το 1053 μ.Χ. (σελ.5)
 • Προφητεία του Αββά Μωϋσέως του Αιθίοπος περί των Μοναχών της εσχάτης γενεάς (σελ.6)
 • Χρησμός Στεφάνου Αλεξανδρείας 730 μ.Χ. (σελ.9)
 • Χρησμός Αγίου Ταρασίου 785 μ.Χ. (σελ.10)
 • Χρησμοί Αγίου Ταρασίου περί της Ν. Ύδρας (σελ.13)
 • Χρησμοί Βασιλέως Λέοντος του Σοφού (σελ.14)
 • Λόγος Λέοντος του Σοφού περί του θρυλουμένου Βασι­λέως (σελ.16)
 • Λόγοι Αγίου ανδρός προς βασιλέα Μανουήλ Παλαιολόγον περί αλώσεως της Πόλεως (σελ.21)
 • Χρησμός Αγίου Μεθοδίου Πατάρων (σελ.25)
 • Διάφοροι Χρησμοί περί καταλήψεως της Πόλεως και άλ­λων σοβαρών γεγονότων (σελ.29)
 • Στίχοι Λέοντος του Σοφού περί του θαυματουργού Βασι­λέως (σελ.34)
 • Προφητείαι Αγίου Κοσμά Αιτωλού (σελ.43)
 • Αποκάλυψις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εις αγιορείτην Μοναχόν περί των γεγονότων του εικοστού αι­ώνος (σελ.59)
 • Χρησμοί περί αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως (σελ.65)
 • Ο Όσιος Νείλος ο Μυροβλύτης περί Αντιχρίστου (σελ.67)
 • Προτροπαί και Προφητείαι του Οσίου Νείλου (σελ.71)
 • Ο Όσιος Νείλος δια τας ημέρας μας (σελ.84)
 • Διήγησις (σελ.86)
 • Προφητείαι Αγίου Ανδρέου κατά Χριστόν Σαλού (σελ.87)
 • Συνοπτικαι σκέψεις (σελ.90)
 • Περί της Θαυματουργού Εικόνος της Υπεραγίας Θεοτό­κου (Τριχερούσης) (σελ.94)
 • Επίλογος (σελ.100)