Μέγα το της μετανοίας και
εξομολογήσεως μυστήριον

4,00 €
Ημ. Έκδοσης: 2008
Διαστάσεις: 12.5 x 17.5
Σελίδες: 80
Δέσιμο: Άδετο

Περιγραφη

Τι εστί Μετάνοια: Μετάνοια, κατά τον θείον Χρυσόστομον εστί, πρόξενος βασιλείας ουρανού και είσοδος παραδείσου και τρυφής αιωνίου απόλαυσης. Διότι, κατά τον Άγιον Νείλον όπου αν προσέλθη το πνεύμα της μετανοίας εκεί δήλον, ότι "Πάσης αμαρτίας γίνεται καταστροφή, και των αλαστόρων (των κακούργων) δαιμόνων κατάλυσις". Μετάνοια ακόμη εστί, μεταμέλεια του ανθρώπου, ήτις κοινοποιείται διά της Εξομολογήσεως, ως βλέπομε εις τον άσωτον, όστις μετανοήσας ανέστη, και πορευθείς εις τον πατέρα του είπε το ήμαρτον (Λουκ. ιε' 20-21). (Από την έκδοση).
Περιέχεται και βοηθητικός πίνακας 600 αμαρτημάτων για τον εξομολογούμενο.