Λόγος εκφωνηθείς εν τω Αχιλλοπουλείω παρθεναγωγείω κατά την εορτήν
των Τριών Ιεραρχών

1,00 €
Ημ. Έκδοσης: 1997
Διαστάσεις: 12.5 x 17.5
Σελίδες: 24
Δέσιμο: Άδετο

Περιγραφη

Λόγος εκφωνηθείς εν τω Αχιλλοπουλείω παρθεναγωγείω κατά την εορτήν των Τριών Ιεραρχών στην Αλεξάνδρεια το 1889.